Üye İşlemleri

Üye Kayıt

Üye Kayıt İşlemleri

GEREKLİ EVRAKLAR

  • Vergi Levhası Fotokopisi
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  • Sicil Tasdiknamesi Fotokopisi
  • Kişinin kendisi veya vekili (vekâletname ve vekilin kimlik fotokopisi ile)

Üye Aidat

Üye Aidat İşlemleri

2021 YILI ÜCRETLER

AİDAT (ÜYENİN KAYIT OLDUĞU YILDAN SONRA HER YIL ODASINA ÖDEDEĞİ ÜCRETTİR)

ERKEK ÜYELER :375,00 TL
KADIN ÜYELER :358,00TL

Üye Kayıt Silme

Üye Kayıt Silme İşlemleri

Üyeliğin son bulması

Aşağıda belirtilen durumlarda üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir ve kaydı silinen üyeye oda tarafından on gün içinde üyenin odaya bildirdiği iş yeri veya ikamet adresine yazılı olarak bildirilir.