Tarihçe

TARİHÇE

Tornacı Sanatkârları Esnaf Odası 1955 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür.

Kendi nam ve hesabına çalışanların işleri ile ilgili bir meslek kuruluşuna üye olmaları yasal zorunluluktur.

5362 sayılı yasamız ve ilgili yönetmelikler olmak üzere, Tornacı ve madeni eşya alanında faaliyet gösteren üyelerimizi ilgilendiren her türlü yasal düzenlemeler konusunda çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

Esnaf ve sanatkârlarla ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik değişikliği ve hazırlanması aşamalarında etkin çalışmalar yaparak oda üyelerinin çalışma konularına giren hususlarda haklarını korumak için bu doğrultuda ilgili kamu kurumları ve üst kuruluşlarımız ile işbirliği içerisinde bulunmaktadır.

Esnaf ve sanatkârlar ve onların oluşturduğu kurumlar, 12.yüzyıla kadar uzanan “ahilik” geleneğinin günümüze ulaşan ve halen yaşayan tarihi uzantısıdır. Ahilik geleneği, kurumlaşma, sosyal güvenlik, kalite standart, müşteri haklarına saygı, mesleği icra edenlerin eğitimi vb. birçok alanda halen geçerliliğini koruyan uygulamaların temelini oluşturmaktadır. Ahilik kültüründe yamak-çırak–kalfa ve usta ilişkisi içinde meslek öğrenme, ikili eğitim veya dual sistem denilen çıraklık eğitimi modelinin günümüzde yaşayan en güzel örneğidir.