Hizmetler

ODANIN SUNDUĞU HİZMETLER

Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında oda üyeliğinin pek çok avantajları bulunmaktadır.

  • Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve rapor çalışmaları yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etmek.
  • Üyeleri İlgilendiren Kanun ve Yönetmelik değişiklikleri zamanında duyurmak.
  • Ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan sanayi sicil belgesi, faaliyet belgesi, ihale durum belgesi, yerli malı belgesi, imza beyannamesi, Atr Belgesi,Eur 1 belgesi, Menşe Şahadetnamesi ve sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi
  • Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının onaylanması.
  • Ustalık, kalfalık, çıraklık v.b. sözleşmelerinin onaylarının yapılması,
  • Üyelerimizden gelen sorunları çözerken; çözüm odaklı olma ve uygulanabilir yasa ve Yönetmeliklere uygun çözüm önerileri bulmak ve uygulamak.
  • Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik üyelerimize ve çalışanlarına eğitimler, seminerler ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi,
  • Üyelerimiz Sanayi Sicil Belgesi alarak İhraç Kaydıyla Mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin İşleminden Faydalanırlar. (KDV ödemezler.)
  • Elektrik Faturalarını Sanayi Abonesi Tarifnamesinden Öderler. %20 oranında indirim sağlanmaktadır.
  • Üyelerimizi kredi alırken menfaatlerini her türlü gözeterek uygun koşulda kurumlara yönlendirmek