Katılımı ve Katkı Sağlanan Çalıştay , Konferans ve Paneller